Procedura zwrotu/wymiany dla konsumentów:

 1. Wysłanie wiadomości e-mail w sprawie zwrotu na adres: marcin@marka.sklep.pl lub kasia@marka.sklep.pl
 2. Wiadomość powinna zawierać: informacje na temat zwracanego towaru (ilość, kod i nazwę produktu), numer zamówienia lub dokumentu sprzedaży.
 3. Paczkę należy odesłać na adres : FHUP MARKA Marcin Chlebda , 32-020 Wieliczka , Pawlikowice 413A
 4. Po otrzymaniu i przyjęciu zwrotu na stan magazynu zlecony zostanie przelew zwrotny.
 5. W przypadku chęci wymiany należy złożyć nowe zamówienie przez sklep internetowy.
 6. Zwrotom/wymianom nie podlegają towary sprzedawane w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu tracą możliwość ponownej sprzedaży ze względu na utratę właściwości ochronnych, użytkowych bądź higienicznych.
 7. Zwrotom i wymianom nie podlegają produkty z nadrukowanym logiem, bądź innymi treściami stworzonymi na życzenie klienta.
 8. Kontakt w sprawie reklamacji i zwrotów: telefoniczny +48 724 342 411 mail: marcin@marka.sklep.pl lub kasia@marka.sklep.pl

Tryb postępowania reklamacyjnego i zwrotów FHUP MARKA Marcin Chlebda

 1. Klient ma prawo złożyć pisemną reklamacje do sklepu. Może zażądać naprawy usterek, które się pojawiły. Oprócz pisma reklamacyjnego należy wysłać również sam towar. Koszty wysyłki towaru ponosi klient. Sprzedawca musi mieć możliwość sprawdzenia towaru. Koszty wysyłki w przypadku dokonania naprawy pokrywa sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku konsumentów i 21 dni w przypadku firmy. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres FHUP MARKA Marcin Chlebda , 32-020 Wieliczka , Pawlikowice 413A lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin@marka.sklep.pl lub kasia@marka.sklep.pl
 5. W przypadku chęci wymiany należy złożyć nowe zamówienie przez sklep internetowy
 6. Zwrotom/wymianom nie podlegają towary sprzedawane w oryginalnie zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu tracą możliwość ponownej sprzedaży ze względu na utratę właściwości ochronnych, użytkowych bądź higienicznych.
 7. Zwrotom i wymianom nie podlegają produkty z nadrukowanym logiem, bądź innymi treściami stworzonymi na życzenie klienta.
 8. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę

Przygotowanie paczki – spakowanie towaru nieużywanego, w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi metkami. Do paczki należy dołączyć pismo z numerem zamówienia i numerem konta bankowego do zwrotu środków, paragon (nieobowiązkowo, ale przyspieszy to procedurę).